Close

3D planiranje implantata

Doktorica Knego preko dvadeset godina se bavi implantiranjem, a prije 5 godina uvela je u rad tima ordinacije, specijalnim kopjuterskim programom za implantologiju, 3d planiranje implantata i implantiranje bez kirurgije putem CT-a i specijalnih šablona. Takvo planiranje implantata omogućava strahovito veliku preciznost KOD IMPLANTACIJE ILI KOD DIJAGNOSTIKE ZA IMPLANTATE NAJPRECIZNIJI UVID U ANATOMSKE STRUKTURE I STANJE KOSTI.

Danas se upotrebljavaju u zubnoj ordinaciji Dental Estetic Studio 2 takva programa:

– IMPLA 3D Schutz Dental-a
– implantološki program 3 Shape-a

Kada dođe do gubitka zuba i kada je potrebno na tom mjestu ugraditi implantat ono što se najviše pacijent pita je:

HOĆE LI ME BOLJETI PRILIKOM UGRADNJE IMPLANTATA I DA LI SAM U SIGURNIM RUKAMA?

Kako bi naša ordinacija omogućila našim pacijentima maksimalnu PRECIZNOST I SIGURNOST pri ugradnji implantata kao i BEZBOLNOST uložila je u unapređenje tehnologije i uvela 3D IMPLANTOLOGIJU putem šablone. Implantacije u ordinaciji radi specijalist oralni kirurg velikog iskustva i koji je dva puta proglašen najboljim oralnim kirurgom Hrvatske, a planiranje implantata radi doktorica Knego sa doktoricama obrazovanim za 3D planiranje.

3D IMPLATOLOGIJA ILI RAČUNALNO VOĐENA IMPLANTOLOGIJA podrazumijeva ugradnju implantata bez kirurškog zahvata, rezova, šavova, otoka pa samim tim i bez boli. Iz tog razloga je tražena a posebno od onih pacijenata koji su to već jedanput iskusili. Njihovo iskustvo govori da je to zahvat sličan popravku zuba plombom. Ukoliko se ponovno nađu u situaciji da je potrebno nadomjestiti zub više ne žele ugrađivanje implantata klasičnim kirurškim putem nego isključivo 3D računalnu vođenu implantologiju.

Kako bi uz pomoću računala mogli isplanirati savršenu i bezbolnu implantaciju potreban je CT (trodimenzionalna slika čeljusti) pacijenta. Pomoću trodimenzionalnih prikaza dobiva se točna vizualizacija zubnih struktura u njihovom stvarnom prostornom prikazu (bez uvećanja). Uz pomoć kompjuteriziranog implantološkog programa i CT-a vidi se točna debljina kosti, visina, gustoća i anatomske strukture pa samim tim se se može i postaviti izrazito precizno implantat koji će biti idealne veličine kao i idealno pozicioniran. S tim omogućujemo i SAVRŠENI budući protetski rad.

Prednost 3D IMPLANTOLOGIJE u odnosu na klasični kirurški zahvat je što je:

  1. VELIKA PRECIZNOST JER ISKLJUČUJE MOGUĆNOST OZLJEDE ANATOMSKE STRUKURE
  2. SAVRŠENO POZICIONIRAN ŠTO JE BITNO ZA BUDUĆU PROTETIKU
  3. NEMA REZOVA, NEGO SE UGRAĐUJE IMPLANTAT KROZ ŠABLONU DIREKTNO
  4. S OBZIROM DA NEMA REZOVA, NEMA NI ŠAVOVA, NI OTOKA
  5. NEMA BOLI

Naravno da sve ovo dolazi u obzir ako pacijent ima dovoljno svoje kosti tj. dovoljnu debljinu i visinu za ugradnju implantata. Ukoliko je nema to će precizno pokazati 3D PLANIRANJE IMPLANTATA, a kost u zubnoj ordinaciji Dental Estetic Studio specijalista oralni kirurg ce ju nadomjestiti, danas veoma uspješno.

Sa sigurnošću možemo reći da 3D IMPLANTOLOGIJA spada u vrh svjetske implantologije te jamči uspjeh zahvata.