Close

Sinus Lift

Podizanje dna sinusa kada nema dovoljno kosti za ugradnju implantata.

Pacijent jako teško prima činjenicu da nema dovoljno kosti za ugradnju implantata i često je bezrazložno uplašen tom činjenicom. Ono što je jako važno za pacijenta koji gore sa strana nema dovoljnu VISINU KOSTI da bih se u toj zoni ugradili implantati je DA JE DANAS  ZAHVAT sinus liftinga u Dental Estetic Studiu SVAKODNEVAN , BEZ IKAKVOG KASNIJE  RIZIKA ZA FUNKCIJU SINUSA, u ordinaciji bezbolan i sa malom reakcijom tkiva koja traje par dana.

U ORDINACIJI Sinus lift označava podizanje dna maksilarnog sinusa u svrhu nadogradnje kosti ako je nema dovoljno koja je potrebna da bi se pravilno ugradili implantati u gornjoj čeljusti.

Kod pojedinih pacijenata dolazi do spuštanja dna sinusa zbog ranijeg gubitka zuba u gornjoj čeljusti, a kod nekih je to i anatomski tako.  U takvim slučajevima ukoliko želimo ugraditi implantate moramo podići dno sinusa, tj. napraviti nadogradnju dna sinusa umjetnom kosti i membranom.

U zubnoj ordinaciji Dental Estetic Studio zahvate sinus lifta (i internog i klasičnog) radi specijalist oralne kirurgije s dugogodišnjim iskustvom.

Podizanje dna sinusa ili sinus lift se može obaviti na dva načina, ovisno o situaciji kod pacijenta:

  1. Interni sinus lift – UNUTARNJI :  kod manjeg gubitka kosti u visinu dno sinusa se podiže prilikom same ugradnje implantata. PACIJENT NIŠTA TO NITI NE OSJETI TOKOM UGRADNJE IMPLANTATA. Interni sinus lift moguće je izvesti kada imamo dovoljan volumen kosti (širinu kosti) za postavu implantata, a nedostaje 2-3 mm u visini kosti. Nakon što se ispreparira ležište za implantat, malim instrumentom kirurg podiže membranu dna sinusa kroz to ležište na njegovu početnu poziciju, te zatim stavlja umjetnu kost koja će nakon okoštavanja držati sinus na potrebnoj visini. Nakon podizanja dna sinusa i stavljanja umjetne kosti ugrađuje se odmah implantat. Najčešće nakon takvog zahvata čekamo 4-6 mjeseci dobro cijeljenje kosti i sraštavanje implantata prije nego li se odlučimo za izradu trajne protetike.
    Unutarnji, Interni sinus lift

    2. Klasični sinus lift – SA MALIM REZOM IZNAD ZUBA kod većih gubitaka kosti u visini, kada je potrebna velika augmentacija tj.nadogradnja kosti, sinusu se pristupa kroz vanjsku stijenku iznad korjenova gornjih zuba pacijenta u razini dna sinusa. Takozvanim lateralnim pristupom (“sa strane”) prikazuje se sinus, koji se tada diže na potrebnu visinu i pritom se dodaju veće količine umjetne kosti. Ako kirurg procijeni da bi se mogli odmah postaviti implantati, to se i radi, ali se čeka cijeljenje kosti i sraštavanje implantata s kosti od 6-10 mjeseci. Tek nakon 6-10 mjeseci, što vrijeme određuje oralni kirurg s obzirom na opseg zahvata, implantati se otvaraju, postavljaju se mali metalni valjčići – gingivoformeri preko kojih se oblikuje zubno meso te se uzimaju otisci za trajne nadogradnje implantata – abutmente koji će nositi trajne navlake ili mostove u cirkon porculanu.

Klasični sinus lift

Vrlo je važna kod takvih zahvata spretnost kirurga, iskustvo , upotreba VRHUNSKE UMJETNE KOSTI I NAJKVALITETNIJE MEMBRANE , upotreba vaše vlastite PLAZME ZA KOJU IMAMO NAJNOVIJU CENTRIFUGU te dobra procjena situacije  kako bi u konačnici rezultat i ishod takvih zahvata bili na obotrano zadovoljstvo, kako pacijenta tako i terapeuta. U Dental Estetic Studiu danas taj zahvat možemo reći da radimo sa 100% uspjehom.