Close

Nikolina Plazanić Grubišić (na porodiljnom)

Dr.med.dent.
info@ordinacijaknego.hr +385 (0)1 4847 432

Dr.med.dent. Nikolina Plazanić Grubišić (na porodiljnom dopustu)

Nikolina Plazanić Grubišić

Nikolina Plazanić Grubišić

Dr.med.dent. Nikolina Plazanić Grubišić je postala član tima dr. Knego ubrzo nakon što je diplomirala na Medicinskom fakultetu – Sveučilišta u Rijeci, studij stomatologije. Posvećena je području restorativne stomatologije, endodoncije, estetske stomatologije i parodontologije gdje stalno obnavlja i poboljšava svoje znanje pohađanjem stručnih seminara u cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu. Član je društva ESCD-a (European Society of Cosmetic Dentistry).

%