Close
endodoncija živca

Endodoncija – liječenje bolesti zubnog živca

2 kolovoza, 2018

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi liječenjem bolesti zubnog živca. Svaki zub u svojoj građi, osim tvrdih tkiva ...

Read more.

Toksičnost amalgamskih plombi tj. ispuna

25 ožujka, 2017

Amalgamski ispun ili laički plomba u svome sastavu sadrži živu i druge teške metale, koje ih čine toksičnim i ...

Read more.

Promjena amalgamske plombe – protokol

23 veljače, 2017

PROMJENA AMALGAMSKE PLOMBE - ISPUNA Amalgamska plomba sadrži živu i druge teške metale za koje je općenito poznato da ...

Read more.