Close

ЛИЦЕВАЯ ЭСТЕТИКА

Студио специализируется в эстетической реставрации зубов, улыбке и инъекционной косметической медицине лица.

(Hrvatski)

Skladno povećane gornja i donja usna do simetrije, sa jasno definiranim te lagano naglašenim rubom i lukom koji pojaćavaju mladost i privlačnost lica


Если Выдействительно хотите красивые, но естественные губы, доцент ЛилянаХлупич в DentalEstetic Studio Вам сделает именно то, что Вы хотите!
(Hrvatski)


Povećanje usana hijaluronskim filerom u Dental Estetic Studiu je zahvat koji radimo već 6 godina. Studio je specijaliziran za estetiku zubi, osmjeha i injekcionu estetsku medicinu lica. Jedan od specijalista Dental Estetic Studia Doc. dr. Ljiljana Hlupić veliki je stručnjak za neinvazivnu estetsku medicinu i anti-age zahvate, a lijepo i umjereno napravljene i korigirane usne posebna su joj specijalnost.


Što je važno kod punjenja usana hijaluronskim filerom?

  1. velika stručnost , preciznost i smisao za estetiku samog doktora
  2. nekoliko tehnika aplikacije u 1 zahvatu koje dovode do idealnih tj. skladnih usana
  3. umjerenost količine filera koja se aplicira
  4. vrsta filera- pravilno odabrana


Kako trebaju izgledati pravilno i lijepo povećane usne hijaluronskim filerom?

  • IDEALNE USNE – su kad imaju punu i gornju i donju usnu u proporcionalnom omjeru sa jasno definiranim i blago naglašenim rubom.

Kod povećavanja volumena usana treba voditi računa o stvaranju JASNE KONTURE usana, skladne SIMETRIJE gornje i donje usne, kao i činjenica da posve blago PODIZANJE RUBA usana znatno pomlađuje i povećava privlačnost lica. Punjenje tj. povećanje usana hijaluronskim filerom mora uvijek biti u skladu sa fizionomijom lica pacijenta i osobnošću osobe.

Doktorica Hlupić pored svojeg estetskog znanja i istreniranosti koje je stekla završeći specijalizaciju Američke Akademije za Estetsku Medicinu posjeduje i dugogodišnje iskustvo temeljeno na brojnim estetskim tretmanima (većinom povećanja usta), na brojnim licima kojima je osnovni uvijet bio postizanje prirodnih a proljepšavajućih rezultata za koje nitko neće posumnjati da su postignuta nekim od estetskih tretmana. Doktorica Hlupić zna kako injektirati filer da bi se dobile pune usne ali prirodne tj kako popuniti usnice da se dobije prirodni rezultat bez opasnosti da se dobije izgled „patkastih“ usta ili usta „poput kobasice”.

Kod punjenja usana hijaluronskim filerom pored pravilnog injektiranja filera, znanja, iskustva i posjedovanja vještine te nevjerojatne preciznosti mora se uzeti u obzir i misliti na niz drugih čimbenika: od anatomije lica i fiziologije i stanja kože do vrste filera koji se upotrebljava te kako se on ponaša u tkivu usne. Sve je važno da pacijent dobije točno ono što je očekivao. Adekvatnu punoću, oblik i rezultat laganog pomlađivanja.

Ako je pacijentova želja samo micanje crta ( bora ) i skupljenost ( suhi izgled) usana doktorica Hlupić će vaše usne samo pomladiti i popuniti do veličine kakvu želite ili ste imali u mladosti.

Pomlađivanje usana hijaluronskim filerima jako ce pomladiti lice i kod muškaraca isto kao i kožu lica ako se tretira hijaluronom.

Zato želite li zaista predivne, ali prirodne usne doc.dr. Ljiljana Hlupić u Dental Estetic Studiu napraviti će vam točno ono što želite!


Luna kolaž s watermarkom
(Hrvatski)

Naša doktorica za anti-ageing doc.dr.sc.Ljiljana Hlupić u procesu tretmana hijaluronskim filerom kojim se korigira tanja gornja usna i popunjavaju sitne bore, što doprinosi pomlađivanju izgleda cijelog lica. 

(Hrvatski)

Hijaluronskim filerom blago popunjena i simetrizirana gornja usna do skladnog izgleda, idealno oblikovana.

(Hrvatski)


Kako do povećanih usana bez boli?

Boli li tretman povećanja usana hijaluronskim filerom i koliko jako?

Usne su dio tijela sa najvećim brojem osjetilnih receptora te povećanje usana sa ubrizgavanjem hijaluronskih filera nije bas ugodan tretman bez anestezije što mogu potvrditi mnoge pacijentice koje su to prošle i žele da se to ponovo obavi potpuno bez boli. 

Zato u Dental Estetic Studiu smo razvili sistem aplikacija filera u usnu koji ne boli. Dr. Ljiljana Hlupić poznati stručnjak za povećanje usana i anti-ageing lica u suradnji s Njemačkim laboratorijem iz Frankfurta razvila je novu kombinaciju anestetika , drastično jače kreme, koja se pokazala učinkovitom poput stomatološke anestetske injekcije zapravo bolje. Topička primjena anestetske baš ove kreme osigurava anesteziju čitavih usana , a i drugih djelova lica i tijela gdje se hijaloronski fileri stavljaju u svrhu punjenja ili pomlađivanja. Mazanjem te anestetske  kreme nakon stajanja minimalno 15 min svi osjetni receptori usana bit će potpuno blokirani u trajanju 2 sata što je više nego dovoljno dugi period da se naprave savršeno prirodno povećane i oblikovane usne.Nakon čekanja da krema djeluje treba najviše 30 minuta za precizno oblikovanje ili povećanje usana hijaluronskim filerom.


povećanje usana
(Hrvatski)


Povećanje i oblikovanje usana hijaluronskim filerom bez boli jako je važno iz nekoliko razloga:

  • da pacijent nema traumu kod nečega što bih  trebalo predstavljati veliko veselje i zadovoljstvo radi buduceg boljeg izgleda- 
  • da se pacijent ne “trza “i omogući se mirna aplikacija jer je preciznost svakako preduvjet da sve izgleda lijepo i prirodno- 
  • da se hijaluronski filer stavlja polako  što apsolutno smanjuje mogućnost nastajanja nakupina tj. grudica

Ubrizgavanjem anestetika oko korijena zuba koja se koristi u stomatologiji osigurava bezbolnost tretmana no ponekad središnji dio gornje usne ostane neanesteziran i bolan i zato je ova nova anestetik- krema koju naručujemo iz Njemačke idealna


Danas postoji čitav niz anestetskih krema sa različitim postotcima i međusobnim omjerima anestetika koje karakterizira različiti stupanj anesteziranja od blagog do srednje jakog stupnja. One smanjuju bolnost tretmana na podnošljivu razinu no ne uklanjaju bol u potpunosti kao nova krema koju upotrebljavamo u Dental Estetic Studiu da bih vaš tretman hijaluronskim filerom bio ugodan i veliko zadovoljstvo.

Увеличениегуб гиалуроновым филлером вDental Estetic Studio – это вмешательство которое мы проводимуже шесть лет. Студио специализирован в эстетике зубов, улыбки и инъекционнойэстетической лицевой медицины. Один из специалистов Dental Estetic Studiо доцентЛиляна Хлупичявляется отличным специалистом в области неинвазивной эстетической медицины ианти-эйдж вмешательства,а красиво и умеренно сделанные  и исправленные губы являются ее специальностью.

Что важно при заполнении губгиалуроновым филлером:

    1) большой опыт, точность и эстетическоечувство самого врача

    2) несколько методов применения в одномвмешательстве,которые приводят к идеальным губам      

    3) умеренность применяемого количествафиллеров  

    4) тип филлеров – правильно выбран

Как  должны выглядеть правильно и красивоувеличены губы с помощьюгиалуронического филлера:

-ИДЕАЛЬНЫЕ ГУБЫ – когда пропорциональны полные  верхняя инижняя губы, когда они четкоопределенны и слегка подчеркнут крайгуб.

Приувеличении объема губ нужно заботиться о создании ЧЕТКИХ ЛИНИЙ КОНТУРЫ ГУБ, о  гармоничной СИММЕТРИИ верхней и нижней губ,  а также учитывать что мягкоеподнимание  краев губ значительно омолаживает иповышает привлекательность лица. Заполнение, т.е. увеличение губ гиалуроническим филлером всегда должно соответствоватьфизиогномике лица пациента и личности человека.

Доктор   Хлупич, помимо своего образовани и знаний об эстетике,приобретенных по окончании специализации Американской академии эстетическоймедицины, имеет многолетний опыт, основанный на многочисленных эстетическихметодах вмешательства (главнымобразом увеличение объема губ) на многочисленных лицах, которые требовалидостижения естественных результатов, за которые никто не будет сомневаться что достигнуты эстетическимвмешательством.Доктор Хлупич знает, как вводить филлер, чтобы получить полные но естественныегубы, т.е. чтобызаполнить губы иполучить естественный результат без опасности получения вида «утка-губы» или «колбасы-губы“.

Призаполнении губ гиалуроновым филлером,помимо правильного введения  филлера,знаний, опыта и мастерства иневероятной точности, нужно учитывать и думать о ряде других факторов: отанатомии лица и физиологии и состояния кожи до типа используемого филлера итого, как он себя ведет в ткани губ. Для пациента важно получить именно то, что он ожидал.Адекватную полноту, форму и результат легкого омоложения.

Еслижелание пациента состоит в том, чтобы просто перемещать линии (морщинки) и усадкугуб (сухой вид), доктор Хлупичомолодит Ваши губы изаполнит до размеров, которые Вы хотите или которые имели в молодости.

Омоложениегуб гиалуроновымифиллерами очень омолодитлицо и  у мужчин, а также и кожу лица если применяется гиалурон.

Если Выдействительно хотите красивые, но естественные губы доцент докторЛиляна Хлупич вDental Estetic Studio сделает Вам именното, что вы хотите!

(Hrvatski)GUMMY SMILE – KOREKCIJA OSMIJEHA


(Hrvatski)


GUMMY SMILE – PREVIŠE VIDLJIVA GINGIVA

Ako Vam se previše vidi zubno meso i narušena je estetika Vašeg osmijeha mi to možemo rješiti relaksacijom mišića podizača usana.

Problem s kojim se često susrećemo u ustima pacijenata je tzv. “gummy smile” (gingivalni osmjeh) kod kojeg se vide zubi gornje čeljusti ali i veliki dio zubnog mesa tj vidi se previše.


(Hrvatski)


Gummy smile možemo rješiti na par načina:

1.Relaksacijom mišića podizača usana, usna se nakon par dana neće više tako visoko podizati

2. Nekad je kod gummy smile-a potrebno podići malo i gingivu iznad zuba tj produljiti zube što sa malo anestetika radimo elektrokauterom ili laserom. Za par dana se više ne vidi da smo išta radili.

3. Postoji gummy smile kada su zubi jako kratki i mali pa ih je potrebno povećati i tada se služimo kirurškom metodom kada se podiže klinička kruna zuba.

Korekcija gummy smile-a je brza, bezbolna a rezultati su veoma uspješni. U zubnoj ordinaciji Dental Estetic Studio u centru Zagreba se rade sve tri metode.

Zahvate gummy smile-a u našoj zubnoj ordinaciji radi stručno osoblje s vrhunskim i višegodišnjim iskustvom. Cilj koji pokušavamo ostvariti je svakako lijep i prirodan osmijeh na naše i pacijentovo zadovoljstvo.

НАША РАБОТА: ПЕРЕД И ПОСЛЕ

BLOG

Запишитесь на прием уже сегодня!

Позвоните нам по телефону +385 1 4847 432 или отправтье запрос!

КОНТАКТ
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Prihvaćam Ne prihvaćam Centar za privatnost Postavke privatnosti