Close

Marija Stantić – Boras

Dr.med.dent  
info@ordinacijaknego.hr +385 (0)1 4847 432

Dr.med.dent Marija Stantić – Boras

Dr.med.dent Marija Stantić – Boras diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu . Njezino prvo radno iskustvo stiče tijekom studija, volontiranjem u privatnoj klinici dentalne medicine, stažiranjem u Kliničkoj bolnici Dubrava i radom u privatnoj klinici s inozemnim pacijentima. Dr.med.dent Stantić – Boras je posvećena poljima stomatologije: osnove dentalne medicine, endodoncije kao i restaurativne i estetske stomatologije. (Trenutno na porodiljnom dopustu).

%