Close

GESICHTSGESELLSCHAFTEN

Das Studio ist für Zahnästhetik, Lächeln und Injektionsästhetik der Gesichtsmedizin spezialisiert. 

(Hrvatski)

Skladno povećane gornja i donja usna do simetrije, sa jasno definiranim te lagano naglašenim rubom i lukom koji pojaćavaju mladost i privlačnost lica


Möchten Sie wirklich wunderschöne, jedoch natürliche Lippen, wird Doz.dr. Ljiljana Hlupić im Dental Estetic Studio genau das tun, was Sie haben möchten!
(Hrvatski)

Povećanje usana hijaluronskim filerom u Dental Estetic Studiu je zahvat koji radimo već 6 godina. Studio je specijaliziran za estetiku zubi, osmjeha i injekcionu estetsku medicinu lica. Jedan od specijalista Dental Estetic Studia Doc. dr. Ljiljana Hlupić veliki je stručnjak za neinvazivnu estetsku medicinu i anti-age zahvate, a lijepo i umjereno napravljene i korigirane usne posebna su joj specijalnost.

Što je važno kod punjenja usana hijaluronskim filerom:

  1. velika stručnost , preciznost i smisao za estetiku samog doktora
  2. nekoliko tehnika aplikacije u 1 zahvatu koje dovode do idealnih tj. skladnih usana
  3. umjerenost količine filera koja se aplicira
  4. vrsta filera- pravilno odabrana

Kako trebaju izgledati pravilno i lijepo povećane usne hijaluronskim filerom:

  • IDEALNE USNE – su kad imaju punu i gornju i donju usnu u proporcionalnom omjeru sa jasno definiranim i blago naglašenim rubom.

Kod povećavanja volumena usana treba voditi računa o stvaranju JASNE KONTURE usana, skladne SIMETRIJE gornje i donje usne, kao i činjenica da posve blago PODIZANJE RUBA usana znatno pomlađuje i povećava privlačnost lica. Punjenje tj. povećanje usana hijaluronskim filerom mora uvijek biti u skladu sa fizionomijom lica pacijenta i osobnošću osobe.

Doktorica Hlupić pored svojeg estetskog znanja i istreniranosti koje je stekla završeći specijalizaciju Američke Akademije za Estetsku Medicinu posjeduje i dugogodišnje iskustvo temeljeno na brojnim estetskim tretmanima (većinom povećanja usta), na brojnim licima kojima je osnovni uvijet bio postizanje prirodnih a proljepšavajućih rezultata za koje nitko neće posumnjati da su postignuta nekim od estetskih tretmana. Doktorica Hlupić zna kako injektirati filer da bi se dobile pune usne ali prirodne tj kako popuniti usnice da se dobije prirodni rezultat bez opasnosti da se dobije izgled „patkastih“ usta ili usta „poput kobasice“.FF

Kod punjenja usana hijaluronskim filerom pored pravilnog injektiranja filera, znanja, iskustva i posjedovanja vještine te nevjerojatne preciznosti mora se uzeti u obzir i misliti na niz drugih čimbenika: od anatomije lica i fiziologije i stanja kože do vrste filera koji se upotrebljava te kako se on ponaša u tkivu usne. Sve je važno da pacijent dobije točno ono što je očekivao. Adekvatnu punoću, oblik i rezultat laganog pomlađivanja.

Ako je pacijentova želja samo micanje crta ( bora ) i skupljenost ( suhi izgled) usana doktorica Hlupić će vaše usne samo pomladiti i popuniti do veličine kakvu želite ili ste imali u mladosti.

Pomlađivanje usana hijaluronskim filerima jako ce pomladiti lice i kod muškaraca isto kao i kožu lica ako se tretira hijaluronom.

Zato želite li zaista predivne, ali prirodne usne doc.dr. Ljiljana Hlupić u Dental Estetic Studiu napraviti će vam točno ono što želite!


Luna kolaž s watermarkom
(Hrvatski)

Naša doktorica za anti-ageing doc.dr.sc.Ljiljana Hlupić u procesu tretmana hijaluronskim filerom kojim se korigira tanja gornja usna i popunjavaju sitne bore, što doprinosi pomlađivanju izgleda cijelog lica. 

(Hrvatski)

Hijaluronskim filerom blago popunjena i simetrizirana gornja usna do skladnog izgleda, idealno oblikovana.

Lippenvergrößerung mit Hyaluron-Filler im Dental Estetic Studio ist eine Behandlung, die wir schon seit 6 Jahren praktizieren. Das Studio ist für Zahnästhetik, Lächeln und Injektionsmedizin des Gesichts spezialisiert. Einer der Experten im Dental Estetic Studio Doz. Dr. Ljiljana Hlupić ist ein großer Experte für invasive Ästhetikmedizin und Anti-Age Behandlungen. Schöne und mäßig gemachte und korrigierte Lippen sind ihre Spezialität.

Was ist wichtig bei der Füllung der Lippen mit Hyalauron-Fillern:

Große Kompetenz, Genauigkeit und Sinn für Ästhetik des behandelnden Arztes

Einige Applikationstechniken in einem Eingriff, die zu perfekten, bzw. harmonischen Lippen führen

Mäßigkeit der Fillermenge, die appliziert wird

Art des Fillers – richtig ausgewählt

Wie müssen richtig und schön mit Hyalauron-Filler vergrößerte Lippen aussehen:

– PERFEKTE LIPPEN – wenn die obere und die untere Lippe im proportionalen Verhältnis zueinander stehen mit einem klar definierten und sanft betontem Lippenrand.

Bei der Lippenvergrößerung muss auf die Bildung einer KLAREN LIPPENKONTUR, harmonische SYMETRIE der Ober- und Unterlippe geachtet werden, aber auch darauf, dass sanftes Aufheben des Lippenrandes deutlich verjüngt und die Attraktivität des Gesichts erhöht. Lippenauffüllung bzw. Lippenvergrößerung mit Hyalauron-Filler muss immer im Einklang mit der Gesichtsphysionomie und Persönlichkeit des Patienten stehen. 

Dr. Hlupic besitzt neben ihres Ästhetik Wissens und Kompetenz, die sie in der amerikanischen Akademie für ästhetische Medizin erworben hat, auch langjährige Erfahrung aufgrund zahlreicher ästhetischer Behandlungen (meistens Lippenvergrößerung) an zahlreichen Gesichtern, deren Grundbedingung war, natürliches und verschönertes Ergebnis, für welches niemand ahnen würde, dass es durch ästhetische Behandlung bekommen wurde. Dr. Hlupic weiß, wie ein Filler eingespritzt werden muss, damit volle und dabei natürliche Lippen entstehen, ohne der Gefahr, „Entenlippen“ oder „Wurstlippen“ zu bekommen.

Bei der Füllung der Lippen mit Hyalauron-Filler müssen neben richtiger Injektierung des Fillers, Wissens, Erfahrung, erworbener Fertigkeit und unglaublicher Genauigkeit auch eine Reihe von anderen Faktoren berücksichtigt werden: von der Anatomie, Physionomie und Zustand der Haut bis zur Art des zu verwendenden Fillers und wie es sich im Lippengewebe verhalten wird. All das ist wichtig, damit der Patient genau das bekommt, was er erwartet hat. Adäquate Fülle, Form und Effekt sanfter Verjüngung.

Wenn Sie nur Falten und Zusammenschrumpfen (trockenes Aussehen) der Lippen loswerden möchten, wird dr. Hlapic Ihre Lippen nur verjüngen und bis zu der Größe auffüllen, die Sie haben möchten oder in der Jungend hatten.

Lippenverjüngung mit Hyalauron-Fillers wird auch das männliche Gesicht verjüngen, genau wie die Gesichtshaut, wenn sie mit Hyalauron behandelt wird.

Möchten Sie wirklich wunderschöne, aber natürliche Lippen, wird Doz.dr. Ljiljana Hlupic im Dental Estetic Studio genau das machen, was Sie haben möchten!

UNSERE ARBEIT: VOR & NACH

BLOG

Nehmen Sie sich schon heute Ihren Termin!

Rufen Sie uns unter folgender Telefonnummer an: +385 1 4847 432 oder senden Sie uns eine Anfrage!

KONTAKT